Start subsidie Verduurzaming en Verbetering voor aardbevingsgebied Groningen

Sinds 1 juni 2021 kunnen eigenaren van woningen die zijn opgenomen in het versterkingsprogramma van NCG, een subsidie aanvragen voor de verduurzaming en verbetering van hun woning of gebouw. Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gaat deze subsidies uitvoeren.  

Het gaat om een subsidie van maximaal 17.000 euro. Eigenaren kunnen dit bedrag besteden aan verduurzaming, zoals isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp waardoor de woning van het aardgas kan worden afgesloten, maar ook aan onderhoud of een uitbouw. De voorwaarden zijn eenvoudig. Met een begroting of offerte van de gekozen maatregel(en) kunnen eigenaren een voorschot aanvragen bij SNN. SNN neemt de aanvragen binnen acht weken in behandeling. De eigenaar moet de maatregelen vervolgens binnen drie jaar uitvoeren.  

Advies van Energieloket Groningen 
Later deze maand komt het energieloket met advies over hoe het subsidiebudget het meest duurzaam ingezet kan worden. Met een overzichtelijke keuzemodule en advies aan de hand van een aantal voorbeeldwoningen.  

Tegemoetkoming 

De subsidieregeling is de uitkomst van afspraken die de gemeentes Eemsdelta, Het Hogeland, Midden Groningen, Oldambt, Groningen en Oldambt, de provincie Groningen en de rijksoverheid op 6 november 2020 hebben gemaakt. Door de daling en het uiteindelijke stopzetten van de gaswinning neemt het risico op (zware) aardbevingen af, de verwachting is hierdoor dat er fors minder woningen versterkt hoeven te worden en zijn de versterkingsmaatregelen die nog toegepast kunnen worden minder zwaar.  

Met de subsidies willen de eerder genoemde partijen de eigenaren in het aardbevingsgebied tegemoet komen voor de lange wachttijd voor de opname en beoordeling van hun woning. Om deze reden hebben eigenaren investeringen of onderhoud aan hun woning wellicht uitgesteld. Door deze subsidieregeling kunnen eigenaren in de versterkingsopgave toch een bedrag krijgen om hun woning te verduurzamen en verbeteren.  

Subsidie voor woningen buiten het versterkingsprogramma 

Er zijn ook afspraken gemaakt over een subsidie voor eigenaren in het aardbevingsgebied waarvan de woning niet is opgenomen in het versterkingsprogramma van NCG. Dit gaat om een subsidie van maximaal 10.000 euro en kan vanaf 1 juli worden aangevraagd bij de SNN. Deze regeling geldt voor woningen in hetzelfde gebied als waar de waardedalingsregeling van IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) geldt, aangevuld met de postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt.  

Heb ik recht op een vergoeding? 

In de onderstaande beslisboom is te zien welke eigenaren van welke subsidie gebruik kunnen maken en wanneer deze subsidies ingaan. 

Klik hier om de beslisboom in het groot te zien.  

Lees meer op de website van SNN: https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen